Menu

Natuurlijke eenvoud

Natuurlijke eenvoud

Natuurlijke eenvoud

Natuursteen leent zich voor vele doeleinden, maar het summum is toch wel een rotstuin of een Japanse tuin. In deze tuinen vormen water, beplanting en natuursteen een organisch geheel. Ze zijn de afspiegeling van de vele beken en rivieren waar dan ook ter wereld. Het water stroomt slingerend vanuit de bergen door rotsmassieven en voert keien en grind mee naar lager gelegen oevers. Bomen en oeverbegroeiing zorgen voor de natuurlijke eenheid die we ook graag in de tuin terugzien.

Een rotstuin benadert dit natuurlijke ideaal, maar er zijn wel enkele spelregels aan verbonden.Plaats een rotstuin altijd in de zon. Rotsplanten hebben wel een hekel aan de schroeiende hitte op het hoogtepunt van de dag. Houd hier met het planten rekening mee.

Rob Verlinden tips  Rob Verlinden tips