CO2 prestatieladder

Voor Gardenlux Stones & Paving B.V. is “duurzaamheid en maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen” een belangrijk punt op de agenda. Blijven vernieuwen daar staan we voor. Met duurzame oplossingen proberen wij oplossingen te bedenken voor het klimaat.

Klimaatverandering

Wereldwijd is er sprake van klimaatverandering. Het broeikasgas CO2 is een van de belangrijkste oorzaken van klimaatverandering. Om de planeet ook voor toekomstige generaties te behouden, moet de koolstofdioxide-emissie de komende decennia dan ook drastisch naar beneden. In Nederland moet de uitstoot in 2030 voor de helft omlaag en in 2050 zelfs met 95%. Dit besluit is genomen na het Klimaatakkoord in Parijs.

Steeds vaker kregen wij vraag vanuit onze klanten om de CO2 uitstoot van de bedrijfsvoering te delen. 

Om bedrijven te helpen met het verminderen van de CO2 uitstoot bestaat er sinds een aantal jaren de CO2 prestatieladder. Alvorens we besparende maatregelen voor onze bedrijf uitvoeren, is het handig om te weten waar wij het meeste in uitstoten. We willen immers slim ingrijpen en besparen waar dit het meeste zin heeft. Het vaststellen van een CO2 footprint is een goede eerste stap. 

De CO2 footprint biedt een overzicht van het energieverbruik, brandstofgebruik, zakelijk verkeer en goederenvervoer.

Gardenlux CO2 prestatieladder

Gardenlux Stones & Paving B.V. is een onderdeel van de organisatie Krekenburg Holding B.V.

Krekenburg Holding B.V. is al jaren bezig met het verduurzamen van de eigen onderneming. Zo liggen de daken van de locaties in Montfoort vol met zonnepanelen, en ontwikkelen we zelf producten zoals waterdoorlatende bestratingsmaterialen. Hergebruik en recycling zit ons in het bloed, al vanaf het begin van de onderneming zijn tweedehands materialen een belangrijk onderdeel van ons bedrijf. 'De hoogste tijd om dat ook zwart op wit bevestigd te zien, en ook voor de toekomst voor de buitenwereld zichtbaar te maken hoe we werken aan de reductie van CO2' aldus Peter van den Hadelkamp.

'We willen dit doen door de Holding het CO2 bewust te laten certificeren volgens de methodiek van de CO2 prestatieladder. We hebben hier medio 2021 het initiatief toe genomen, en als referentiejaar 2020 gekozen. Vanwege grote belangstelling voor deze certificering kunnen we ons niet eerder laten auditen dan in het vroege voorjaar van 2022, maar de voorbereidingen en ook de ideeën voor verdere verduurzaming gaan door!'

De CO2 footprint van Krekenburg Holding B.V. is voor het eerst berekend over 2020. Dat is de nulmeting op basis waarvan Krekenburg Holding B.V. in de toekomst toe onze verdere plannen zullen bepalen en monitoren.

De CO2 footprint van 2020 (referentiejaar) & 2021 is gepubliceerd op de website van de Milieubarometer. Je kunt de CO2 footprint hier bekijken.

Doelstelling CO2-reductie: PDF Rapport
 

Krekenburg Holding B.V. neemt actief deel aan initiatieven op het gebieden van C02-reductie. Hieronder hebben we een aantal projecten tentoongesteld waar wij actief deel hebben genomen. Hoe goed we ook bezig zijn, het kan altijd beter en daar ligt dan ook een grote focus op!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

De nieuwste producten, leuke winacties, blogs vol inspiratie, nuttige tuintips. Blijf als eerste op de hoogte van alle trends met onze nieuwsbrief.