Verwerkingsvoorschrift Hydroblob

Voor een juiste verwerking willen wij je middels dit productblad informeren over de verwerking en het onderhoud van Hydroblobs. We verwijzen voor meer informatie naar de veelgestelde vragen pagina of de gekozen dealer.

Hydroblob “D” hemelwater drainage, buffer en infiltratie systeem:
Toepassing: afkoppelen hemelwaterafvoeren van woningen, bedrijfsgebouwen, parkeerterreinen, verhardingen, carports en garages. 

Afkoppelen van straatkolken , lijngoten en afvoerputten van verhardingen. Inclusief geïntegreerde geperforeerde buis Ø 100.

Gebruik van een Hydroblob zandvangput/loofafscheider is verplicht bij deze blokken, dit om de geïntegreerde buizen vrij te houden van vervuiling en voor 
de beluchting van de blokken, zie onze beschikbare modellen hiervoor.

Volgorde werkzaamheden en plaatsing instructie bij dubbelvoudige plaatsing (2 blokken naast elkaar):

 • Graaf een brede sleuf voor het type blokken met de afmeting zoals aangegeven volgens tabel 2 hieronder, De lengte van de sleuf wordt bepaald door het aantal blokken wat achter elkaar wordt geplaatst (altijd een veelvoud van 120 cm), De breedte van de sleuf dient nu min. 2x de breedte van de betreffende type blokken te zijn. Let op: tabel 2 en tabel 3 gaan uit van het aanleggen op- en in een bestaande zandbodem, indien de bodem geen zandbodem betreft dient er 5 cm dieper en rondom 5 cm breder te worden uitgegraven voor het aanbrengen van een 5 cm dikke zandlaag, Gebruik hiervoor scherpzand/straatzand en werk deze op de bodem vlak af.
 • De werkzaamheden zijn hierna identiek als omschreven in tabel 1.

 

Volgorde werkzaamheden en plaatsing instructie bij dubbelvoudige plaatsing (3 blokken naast elkaar):

 • Graaf een brede sleuf voor het type blokken met de afmeting zoals aangegeven volgens tabel 3 hieronder. De breedte van de sleuf dient nu min. 3x de breedte van de betreffende type blokken te zijn.
 • De werkzaamheden zijn hierna identiek als omschreven in tabel 2

 

Volgorde werkzaamheden en plaatsingsinstructie bij groot formaat buffers / infiltratie velden waarbij meerdere blokken naast -en achter elkaar worden geplaatst.(groot volume):

 • Voor de grotere werken wordt er via de Gardenluxdealer advies op maat gegeven over de aanleg, de werking en functionaliteit van de blokken afgestemd op de specifieke omgeving en het gebruik

 

Wateropname capaciteit van Hydroblob in tijd:
De snelheid waarmee Hydroblob water opneemt is afhankelijk van de wijze waarop het water de blokken kan bereiken en hoe de lucht aanwezig in de blokken uit de blokken kan weg stromen. (d.m.v. Snorkel) Als water rechtstreeks in contact met de blokken komt , dan is de snelheid waarmee de blokken water opnemen ca. 8000 liter per uur, dit komt overeen met uiterst grof zand of gravel.

Indien water de blokken bereikt via een poreuze laag bv. zand, dan werkt zand in dit geval vertragend en is dan tevens maatgevend. De opname capaciteit/doorlaat snelheid van poreus zand is ca. 50/60 liter per uur, dit houdt in dat 50 liter water op een oppervlakte van 1m² er 1 uur over doet om hier in weg te zakken.

Opname van water via de geperforeerde buis in type “BD” blokken verloopt met een snelheid van 10 liter per strekkende meter buis per minuut, 600 liter per strekkende meter buis per uur.

 

Garantie voorwaarden en garantieduur
Op de Hydroblob producten is een garantie termijn van toepassing voor de duur van 10 jaar waarin de fabrikant de werking , vormvastheid en functionaliteit garandeert. Garantie is van toepassing indien alle hiervoor genoemde voorschriften en werkwijzen strikt in acht zijn genomen op :

 • De wateropname , De opname capaciteit van de blokken blijft tussen 88 en 94% van het blokvolume.
 • De waterafgifte aan de bodem , indien de bodemgesteldheid onveranderd is gebleven.
 • De draagkracht
 • De vormvastheid
 • De samenstelling van het product.

De Hydroblob watermanagement producten bieden ruime mogelijkheden en kennen vele toepassingen. Staat jouw beoogde uitvoering , toepassing of gebruik niet in dit document omschreven , neem dan contact op met Hydroblob om de mogelijkheden af te stemmen of om advies te vragen.

Heb je twijfel over de toepassing of uitvoering van jouw plannen met de Hydroblob blokken, neem dan contact met ons op zodat we je passend kunnen adviseren.

PDF downloaden verwerkingsvoorschriften Hydroblob

Belangrijk: 

 • Bewaar altijd de orderbevestigingen, vrachtbrieven en labels van pakketten. Bij eventuele nabestelling of correspondentie is deze informatie van belang.
 • Verwerking betekent acceptatie van de goederen zonder enig voorbehoud. In geval van zichtbare gebreken mogen de materialen niet verwerkt worden. Ze worden niet meer in behandeling genomen worden.
Download