Verwerkingsvoorschrift sierbestrating

Voor een juiste verwerking willen wij je middels dit productblad informeren over de verwerking en het onderhoud van sierbestrating. We verwijzen voor meer informatie naar de veelgestelde vragen pagina of de gekozen dealer.

Controle bij aflevering:

Ondanks de hoge kwaliteitseisen die wij stellen aan onze producten, dien je bij aflevering toch de materialen te controleren op juistheid, schade, breuk, kleur, structuurverschil, corresponderende productiedata en artikelcodes. Hiermee voorkomt je teleurstelling tijdens de verwerking. Eventuele gebreken dien je binnen 24 uur na levering te melden bij jouw leverancier. Verwerking betekent acceptatie van de goederen zonder enig voorbehoud. Bij sierbestrating dien je er rekening mee te houden dat deze gevoelig kan zijn voor beschadigingen. Het is dan ook raadzaam om bestrating tijdens het uitpakken, verplaatsen en verwerken zorgvuldig te behandelen.

 

Algemeen:
Klein plaveisel is er in talloze uitvoeringen zoals gebakken-, beton- en natuurstenen. Je kunt met dit klein plaveisel allerlei verbanden en patronen straten. 

 

Fundament:

Een goede ondergrond begint bij een goede fundering. Als de ondergrond zwak is, dan is een dikkere fundering nodig. Bij een hogere belasting is het verstandig om de fundering hierop aan te passen. Met een oprit bestaat de onderlaag uit grove puin met daarop een laag straatzand. Wil je de bestrating gebruiken voor een voetpad, dan is straatzand voldoende. Wij raden het aan om het zandbed minimaal 20-30 cm dik te maken. Tijdens het bestraten dien je het zandbed glad te houden, dit zorgt ervoor dat je makkelijker te werk kan gaan. Voor het verdichten is het gebruik van een trilmachine noodzakelijk.

 

Straten:

Met het bestraten van jouw straat dien je rekening te houden met ongeveer 5% verlies van de bestelde straatstenen. Door het op maat maken van straatbakstenen ontstaat er verlies, ook wel knipverlies genoemd. De straatstenen zijn eenvoudig te knippen met een steenknipper. Het is aan te raden om per pakket diagonaal af te pakken. Ook bij meerdere pallets meng je bij levering de stenen door elkaar. Zo ontstaat er bij het bestraten een fraaie verdeling van verschillende kleurnuanceringen.

Bij bestrating dien je goed op te letten dat de bestrating één goede zijde heeft. Met het straten leg je de gladde bovenkant van de steen altijd aan de zichtzijde van het straatwerk. Dit zorgt voor een mooi egaal resultaat. De ruwere kant is de stempelzijde. Strakke betonstenen zonder vellingrand (facet) zijn kwetsbaarder voor randbeschadiging. Vooral als ze in opritten worden verwerkt. Straat ze daarom met een kleine voeg.

 

Invegen:

Alle soorten klein plaveisel verwerk je in een zandbed van Gardenlux straatzand de voegen tussen de stenen veeg je in met zilver-, zwartzand of Gardenlux in veegsplit. Bij bredere voegen gebruik je polymeer voegzand. Bij stenen met een deklaag van natuursteenmineralen mag je de voegen alleen opvullen met zilver- of zwartzand. Gebruik bij de bestrating alleen zilver- en zwartzand. Veeg dit met een zachte bezem in en verwijder al het overtollige zand direct. Laat nooit resten op jouw bestrating liggen, want dit kan vlekken en/of krassen veroorzaken.

 

Afronding:
Wij adviseren om alle soorten stenen uit het Gardenlux assortiment af te trillen met een trilapparaat die voorzien is van een witte rubberen mat. Dit om beschadigingen aan de deklaag te voorkomen. Als u de bestrating niet goed afveegt, kan er afsplintering van de bestrating optreden. 

 

Eigenschappen:
Gebakken stenen worden onder een temperatuur van circa 1100°C gebakken. Door de enorme warmte in dit productieproces krijgen gebakken stenen altijd een licht getrokken vorm. Dit maakt ze iets minder maatvast dan betonstenen. Door natuurlijke grondstoffen te gebruiken in het productieproces blijven gebakken stenen zeer kleurvast. 

 

Onderhoud:

Wij raden het af om de hogedrukreiniger te gebruiken om de bestrating schoon te maken. De toplaag raakt dan beschadigd. Je maakt het product er poreuzer mee waardoor het versneld vuil opneemt. Bij bestrating die regelmatig lang nat blijft, kan een groene aanslag ontstaan. Dit is een natuurlijk proces dat niet is toe te schrijven aan de kwaliteit van de geleverde bestrating. Je zou dit wel kunnen verwijderen met groene aanslagreiniger.

Behandel sierbestratingsproducten nooit met strooi- of dooizout, chloor, zoutzuur of andere bijtende middelen. Dit kan ernstige beschadigingen veroorzaken aan de deklaag van het product.

Heb jij meer vragen over de verwerking van sierbestrating? Neem dan contact op met jouw gekozen dealer. 

PDF downloaden verwerkingsvoorschriften sierbestrating

Belangrijk: 

  • Bewaar altijd de orderbevestigingen, vrachtbrieven en labels van pakketten. Bij eventuele nabestelling of correspondentie is deze informatie van belang.
  • Verwerking betekent acceptatie van de goederen zonder enig voorbehoud. In geval van zichtbare gebreken mogen de materialen niet verwerkt worden. Ze worden niet meer in behandeling genomen worden.
Download