Verwerkingsvoorschrift voegmortel

Voor een juiste verwerking willen wij je middels dit productblad informeren over de verwerking en het onderhoud van de voegmortel. We verwijzen voor meer informatie naar de veelgestelde vragen pagina of de gekozen dealer.

Controle bij aflevering:

Ondanks de hoge kwaliteitseisen die wij stellen aan onze producten, dien je bij aflevering toch de materialen te controleren op juistheid, schade, breuk, kleur, structuurverschil, corresponderende productiedata en artikelcodes. Hiermee voorkom je teleurstelling tijdens de verwerking. Eventuele gebreken dien je binnen 24 uur na levering te melden bij jouw leverancier. Verwerking betekent acceptatie van de goederen zonder enig voorbehoud.

 

Algemeen:
De Gardenlux Voegmortel is 1 component, drainerende kant-en-klare voegmortel voor het decoratief voegen van natuur- beton of keramische stenen/tegels buiten. Het voegmiddel is geschikt voor terrassen en looppaden. Het is te gebruiken bij nieuwe en reeds bestaande bestratingen.

 

Verwerking:
Voor het gebruik dien je eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking te lezen. Om de verwachte verkeersbelasting te kunnen dragen moet de ondergrond sterk genoeg zijn. Bij onvoldoende draagkracht zakt het bestratingsmateriaal bij belasting in de onderbouw, waardoor onvermijdelijke scheuren ontstaan in de voegrand. Je dient de onderbouw voldoende waterdoorlatend te maken. Opgehoopt vocht leidt tot onherstelbare schade aan de voeg. De voegmassa dient te worden aangebracht op een nat gemaakte ondergrond. Na het voegen moet het gevoegde vlak gedurende 24 uur beschermd worden tegen harde regenval. Het plaveisel is 24 uur niet beloopbaar.

De minimale voegdiepte bedraagt 30 mm en de minimale voegbreedte is 3 mm. Bij een voegbreedte van 15 mm moet de voegdiepte minimaal tweemaal zo groot zijn als de voegbreedte. Bij keramische tegels met lichte belasting, dat is aangelegd op een waterdoorlatend mortelbed met hechtlaag, is de minimale voegdiepte 20 mm. 

Haal de voegmortel met porties uit de zak en was deze met (een zachte waterstraal) ruim voldoende water met behulp van een rubberen trekker of een bezem in de voegen. De voegdiepte dient volledig te worden gevuld. De verwerkingstemperatuur is +5°C tot 25°C en de verwerkingstijd wordt geschat op ca. 45 minuten. 

 

Afwerking:

Overtollige mortel dient volledig van het oppervlak verwijderd te worden met een rubberen trekker. Veeg met een zachte bezem het oppervlak schoon, diagonaal over de voegen. Reinig daarna met een zachte waterstraal het oppervlak. Belangrijk om hier te vermelden dat de voegen niet moeten worden uitgespoeld. Voegmortel kunnen geen verzakkingen uit de ondergrond en losliggende tegels opvangen.

 

Natuursteen:

Bij licht natuursteen kunnen veranderingen ontstaan aan het oppervlakte, zoals kleurveranderingen en/of tijdelijke glas. Vooraf impregneren van zuigende ondergronden voorkomt verkleuringen. Bij natuursteensoorten dient men de voegen te vullen met behulp van veel water en ervoor te zorgen dat de mortel in beweging blijft tijdens het voegen.

 

Onderhoud:

De voegmortel is bestand tegen chemische invloeden als strooizout. Als de bestrating met de hogedrukreiniger wordt schoongemaakt, mag de harde straal niet op de voegen worden gericht. De voegmortel vermindert de groei van onkruid en gravend ongedierte in de voegen. Bij het ontstaan van alg op de voegen, vermindert het waterdoorlatend vermogen en kan de voegmortel zachter worden. Alg moet daarom regelmatig worden verwijderd met een daarvoor geschikte reiniger. Je kunt dit het beste verwijderen met een groenverwijderaar.

Heb je meer vragen over de verwerking van voegmortel? Neem dan contact op met jouw gekozen dealer. 

PDF downloaden verwerkingsvoorschriften voegmortel kant-en-klaar

Belangrijk: 

  • Bewaar altijd de orderbevestigingen, vrachtbrieven en labels van pakketten. Bij eventuele nabestelling of correspondentie is deze informatie van belang.
  • Verwerking betekent acceptatie van de goederen zonder enig voorbehoud. In geval van zichtbare gebreken mogen de materialen niet verwerkt worden. Ze worden niet meer in behandeling genomen worden.
Download