Putten

Het is bijzonder handig om een afvoerputje te plaatsen onder een buitenkraan. Ook op plekken waar het hemelwater niet onder afschot van het terras kan wegsijpelen komt een put goed van pas. Met onze Hydroblob infiltratieputten heb je geen afvoer nodig. Het overtollige regenwater verdwijnt niet nutteloos in het rioolstelsel, maar infiltreert in de bodem. Een duurzame keuze, want daarmee geef je het water terug aan de natuur en draag je een steentje bij aan het op peil houden van onze grondwaterstand. Zandvangputten voorkomen dat de infiltratieblokken dichtslibben.

Verwerkingsvoorschriften

Filteropties filter_alt

Putten Hydroblob Lijnafwatering Alle afwatering
Serie expand_more